Co apoio das axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0


O obxetivo do proxecto é incrementar a productividade diminuindo os tempos necesarios para as tomas de decisións dixitalizando todo o proceso e facilitando o acceso inmediato á información a través de dispositivos móviles. O mesmo tempo se mellora o control da cadea de subcontratación mediante a habilitación dun espacio onde poidan depositar os controis de calidade dos elementos subcontratados e incidencias no plazo de cumprimento do contrato